Tereza Gážiová: Přináším vám Ježíše

Svět potřebuje Ježíše

“Svět potřebuje Ježíše, proto, děti moje, hledejte ho v modlitbě.” Tak jednoduché a tak hluboké pozvání. Ježíš je tichý a pokorný srdcem. Kdo ho hledá v tichu svého srdce, stane se mu podobným.

Když tedy hledáme Ježíše, svět ho najde v naší proměně podle jeho srdce.

Tichost srdce dává zakusit Ježíšův pokoj

Tichost srdce v Mariině škole začíná zpovědí. Je-li v našich srdcích hřích, který ničí naše životy, nemůžeme v něm pocítit Ježíšův pokoj. “Jen čistým srdcem budete moci znovu zakusit narození Ježíše ve vás a světlo jeho narození ozáří váš život,” řekla Panna Maria v poselství vizionáři Jakovovi 25. prosince 2023.

“Ve velké Boží lásce přicházím dnes k vám, aby jsem vás vedla cestou pokory a tichosti. První zastavení na této cestě je, děti moje, zpověď. Odhoďte svou pýchu a poklekněte před mého Syna. Pochopte, děti moje, že nemáte nic a nemůžete nic. Jediné, co je vaše a co vlastníte, je hřích. Očistěte se a přijměte tichost a pokoru. Můj Syn mohl zvítězit silou, ale zvolil si tichost, pokoru a lásku. Následujte mého Syna. Dejte mi své ruce, aby jsme společně vystoupili na horu a zvítězili” (2.7.2007).

Dalším krokem ve všem, co se děje, v radostech i těžkostech, je neustálé hledat Ježíše. “Moje mateřské srdce ví, že ještě existují ti, kteří věří a milují, kteří hledají, jak se stále více přiblížit mému Synu. Kteří neúnavně hledají mého Syna, a takto hledají i mne. To jsou pokorní a tiší se svými bolestmi a těžkostmi, které snášejí v tichosti, se svou nadějí a nadevšechno se svou vírou” (2.1.2019).

Modlitba na Podbrdu 1. ledna 2024

Na Nový rok, 1. ledna 2024, nás v čase od 15.00 do 18.00 Panna Maria pozvala k modlitbě na kopec Podbrdo, místo prvních zjevení. Stovky poutníků se shromáždily ke společné modlitbě na její úmysly, jak si to přála prostřednictvím vizionářky Marije Lunetti při zjevení 31. prosince 2023.

Po celý čas modlitby pršelo, všude bláto, voda. V okamžiku zjevení Panny Marie se obloha rozjasnila a zavládl hluboký pokoj. Byl to Ježíšův pokoj, který naplnil srdce nás všech. Marie nám znovu přinesla Ježíše v náručí a zopakovala nám důležitou lekci v její škole pokoje. Když se modlíme a přinášíme oběti na její úmysly, ona se raduje, protože může přinášet Ježíšův pokoj světu, který ho potřebuje. Modlit se na její úmysly znamená modlit se i za sebe a za svoje úmysly. Matka ví, co svět a každý z nás potřebuje nejvíce.

Vizionářka Marija nám po zjevení sdělila: “Panna Maria přišla radostná a modlila se nad námi. Na závěr nám řekla: Děkuji vám, že jste přijali mé pozvání, že jste se modlili na moje úmysly. Nebudete litovat ani vy, ani vaše děti, ani děti vašich dětí. A všem nám požehnala.”

Všechno obětovat na Mariiny úmysly

Takto, pod Mariiným vedením, započal nový rok v Medjugorii. Pro nás, kteří chceme kráčet cestou svatosti s ní, to je pozvání obnovit své rozhodnutí – všechno obětovat na její úmysly. To je naše vyznání lásky Marii. Radostné darování se Marii slovy Jana Pavla II: “Totus tuus (celý tvůj), Maria.” Když se darujeme Marii, aby se mohly uskutečnit její úmysly, přináší nám Ježíše a požehnání na celá pokolení.

MODLITBA:

Ježíši, děkujeme ti, že ještě stále dovoluješ Marii přicházet s tebou v náručí. Děkujeme ti za to, že nám rozumíš a víš, že potřebujeme matku, která nás povede, i tímto novým rokem, cestou pokoje domů do nebe, k tobě. Děkujeme ti za to, že tě vždy můžeme najít v tichu svého srdce, kde na nás čekáš se svým pokojem. Posilni naši touhu vytrvale a věrně tě hledat v modlitbě, prožívat s tebou dobré i zlé. Tak, jak jsi to dělal ty Ježíši, když jsi ve všem hledal, v tichu svého srdce, svého Otce a jeho pokoj. Prosíme tě za všechny, kteří o tobě a o tvém pokoji nevědí. Amen

 

zdroj: www.svetlomariino.sk