Tereza Gážiová: Nechť je tento čas časem modlitby

Nechť je tento čas časem modlitby

Čas modlitby je ve škole Královny Míru časem lásky. Dnes nás volá: “Nechť je tento čas časem modlitby.” Jedná se o pozvání znovu si uvědomit krásu jednoho z jejich hlavních poselství, které se opakuje nejčastěji a tím je modlitba.

Připomeňme si, že první modlitba s vizionáři začínala modlitbou sedmkrát Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Pak nás vyzvala, abychom se každý den modlili růženec, nejprve jeden a pak tři. Potom nás vedla k modlitbě pod křížem, k adoraci před Svátostí oltářní, k modlitbě rozjímáním nad Písmem svatým, k půstu.

Opakuje nám, že důležitá je jak osobní modlitba, tak i společná. Důležitá je modlitba v rodině i v modlitebních společenstvích. Ve svých poselstvích nás Maria povzbuzuje: “Modlitba je radost. Modlitba je to, po čem touží lidské srdce. Modlitba je základem vašeho pokoje. Modlitba je radost, bez které nemůžete žít. Ať je vám modlitba jako vzduch, který dýcháte, a ne jako břemeno. Pravá modlitba vychází z hloubi vašeho srdce, z vašeho utrpení, z vaší radosti, z vaší prosby o odpuštění hříchů. Modlitba je rozhovor dítěte s Otcem. Kéž je vaše modlitba silná jako mocná skála. Modlitba dělá zázraky ve vás a skrze vás. Modlitba je láska. Modlitba vám dá sílu k vnitřnímu boji. Modlitba vám pomůže, protože vás zachrání, modlitba zachraňuje svět.

“Drahé děti, modlitba je srdcem víry a nadějí ve věčný život. Modlitba je tajemný klíč k setkání s Bohem. Ať je vaše modlitba ještě silnější, ať utichne každý nečistý duch rozdělení a války. Modlitba otevírá srdce a dává naději a skrze ni se rodí a posiluje víra.”

Poslední roky svých zjevení nás Maria zve, aby se náš život stal modlitbou, aby se každý z nás stal modlitbou

Dá se říci, že Panna Maria byla modlitbou. Dnešním poselstvím: “Nechť je tento čas časem modlitby” nás chce učit prožívat pozemský život jako ona. Uprostřed všeho, co se děje, s vědomím, že v tichu srdce na nás vždy čeká nejlepší přítel – MOCNÝ BŮH.

Rozhodněme se tvořit svůj životní příběh s Ním a On bude konat v nás a skrze nás, jako konal v životě Panny Marie

MODLITBA:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nás prostřednictvím Marie zveš k modlitbě. V jejím volání k modlitbě cítíme tvou nesmírnou touhu darovat se nám, milovat nás. Maria, pomoz nám uvědomit si důležitost modlitby pro spásu našich duší. Pomoz nám proměňovat příběh našich životů, rodin a dějiny světa na čas modlitby. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk