Tereza Gažiová: Buďte modlitbou

Díky Pánu se nad Medjugorií každý večer otevírá nebe a Královna míru, naše Matka, se s námi přichází modlit

Téměř vždy se jeví jako radostná, jak dosvědčují vizionáři. Nicméně od začátku války na Ukrajině a v Palestině je na tváři Panny Marie vidět starost o mír ve světě. Matky si asi nejlépe dovedou představit bolest Panny Marie. Každá dobrá máma trpí a bojí se o své děti, když si volí smrt a nenávist.

Jeden mladý muž se podělil o své svědectví. Cítil obrovský hněv vůči Bohu, protože mu vyčítal, že neochránil jeho hluboce věřícího strýce, který byl mobilizován do bojů na frontě a kde nakonec také zahynul. Odmítnul totiž bojovat a hlavně zabíjet. Tento mladý muž měl sen, ve kterém se ocitl v ráji a Bůh k němu promluvil ve světle. Okamžitě začal Bohu vyčítat, že nechal jeho strýce zemřít, protože ho miloval, pomáhal druhým, mnozí se za něj modlili. Bůh odpověděl: “Můj synu, vzal jsem si tohoto svého syna, protože nechtěl zabíjet mé děti.”

Když nám Panna Maria říká, že Satan sílí prostřednictvím těch, kteří si zvolili smrt a nenávist, znamená to, že si zvolili smrt věčnou. Ale s Boží pomocí, a zvláště s pomocí Panny Marie, to můžeme zastavit.

I v této lidsky neřešitelné situaci existuje východisko. Bůh nám dává prostředky. Posílá Marii na zem, aby byla s námi. Když je matka s dětmi, děti se cítí bezpečně.

Jednou, když se vizionáři modlili s Pannou Marií, prosili ji, aby s nimi zůstala. Ona odpověděla: “Já jsem stále s vámi, ale vy se modlíte, abyste mohly být se mnou.”

Boží strategie pro záchranu světa v této době se uskutečňuje skrze Marii. Denně přichází na zem, aby nás milovala. V poselství z minulého měsíce nám řekla: “Modlete se se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i okolo vás.”

Opakuje nám: “Jedině modlitbou a láskou můžete zastavit zlo, změnit svět, vyřešit to, co se vám zdá lidsky nemožné.” Říká nám: “Nezapomeňte, že váš život nepatří vám, ale je darem, kterým máte utěšovat druhé a vést je k věčnému životu.”

Začíná měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Udělejme proto rozhodnutí, že jí ho nabídneme, aby se mohly uskutečnit její záměry. Prosme ji, aby nám pomohla uvědomit si, že pouze modlitbou a konkrétními skutky lásky je možné přinést světlo těm, kdo bloudí v temnotách.

MODLITBA:

Maria, ty nám říkáš, že jsi s námi. Tvé jméno je Láska. Být s tebou znamená být ti podobnými. Pomoz nám, abychom byli věrní a horliví v modlitbě a lásce. Odevzdáváme ti všechny naše bratry a sestry, kteří si zvolili smrt a nenávist. Chceme být v modlitbě sjednocení s tebou, aby ti, kteří ještě nepoznali lásku Boží, ji mohli zakusit. Aby láska na zemi sílila každým dnem. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk