Tereza Gažiová: Vedu vás a miluji vás

Maria se raduje a děkuje Bohu za to, že jí dovolil nás milovat a vést. Znovu nám vyznává svou mateřskou lásku a každého z nás do ní vtahuje. “Děti moje, buďte láskou mé lásky,” říká nám v jednom poselství. Jsme zváni k tomu, abychom se radovali, děkovali Bohu, milovali a vedli druhé tak, jak to dělala ona.

Všichni máme zkušenost, že rádi nasloucháme a přijímáme slova vyřčená s láskou. V těchto bouřlivých, turbulentních časech tak zoufale potřebujeme slyšet konejšivý hlas lásky.

Maria chce skrze nás uklidnit svět. Ukazuje nám konkrétně a jasně, jak bychom se měli chovat v současné době zápasu za mír a pokoj v našich srdcích, rodinách a ve světě.

DÁVÁ NÁM NEPŘEMOŽITELNÉ PROSTŘEDKY

  • Vráťte se k modlitbě v rodině,
  • Umístěte Písmo svaté na viditelné místo a každý den ho čtěte,
  • Milujte Boha nade všechno a bude vám dobře na zemi.

To byla Mariina strategie od chvíle, kdy po Ježíšově smrti zůstala sama s vyděšenými dětmi. V Písmu čteme, že se s nimi shromáždila ke společné modlitbě. V Medjugorii nám opakuje, že naše rodina by se měla stát první modlitební skupinou. Ve světě se pevná a bezpečná půda pod našima nohama buduje v rodině skrze modlitbu a naslouchání Písmu svatému.

JAK SE PŘES VŠECHNY PROBLÉMY SPOLEČNĚ MODLIT V RODINĚ?

Toto poselství je odpovědí všem rodinám, které jsou v krizi a jsou pod útokem. Často se setkáváme s těžkostmi, jako například: Nikdo v rodině se se mnou nechce modlit. Nebo vidíme, že rodina je zahlcena závislostmi, těžkými hříchy, jako by v ní nebyl ani špetka světla, nebo hrozí rozvod, nebo jsou v rodině časté hádky.

Marie myslí na všechno. Když nemáme v rodině nikoho, kdo by se s námi chtěl modlit, vybízí nás, abychom vytvořili modlitební skupinu s přáteli, kteří mohou mít stejný problém. Začněme se s nimi modlit na společný úmysl – aby se společná modlitba v našich rodinách obnovila.

V jedné rodině bylo mnoho nepokojů, protože dva bratři se nesnášeli, doslova se nenáviděli. Neměli se rádi, neustále se hádali, napětí rostlo. Celá rodina se snažila usmířit, ale marně. Pak se všichni rozhodli, že se budou postit, aby otevřeli svá srdce Boží lásce. Během prázdnin se děti rozhodly, že se pro tento záměr vzdají používání svých telefonů. Věřím, že tato modlitba a půst budou vyslyšeny. Za mír a pokoj v našich srdcích, rodinách a ve světě bychom měli bojovat modlitbou a postem, jak nás učí Panna Maria.

Panna Maria nás nedávno vyzvala, abychom se modlili za ty, kdo jsou závislí na různých médiích, aby se jejich srdce otevřela milosti modlitby. Existuje mnoho překážek, které brání rodině scházet se ke společné modlitbě. Musíme to vzít v úvahu a nenechat se odradit.

Modlitba v rodině by měla být na prvním místě a neměla by dovolit, aby “práce a každodenní povinnosti udusily ducha modlitby”, řekla Panna Maria v jednom ze svých poselství.

Modlitba v rodině by měla být ráno a večer. Ráno se rozhodneme, že nás Bůh bude provázet a povede podle své svaté vůle, večer vzdáváme díky za vše, co jsme s Ním prožili. Ráno bychom si měli přečíst dnešní evangelium a rozhodnout se, že podle něj budeme žít. Boží Slovo, vystavené na viditelném místě, nás provází, když odcházíme z domova, a přijímá nás, když se vracíme domů. Maria nám říká: “Děti moje, dejte Písmo svaté na viditelné místo ve svých rodinách, čtěte je a žijte podle nich. Učte své děti, protože nedáte-li svým dětem příklad, upadnou do ničemnosti. Meditujte a modlete se, a pak se Bůh narodí ve vašem srdci a vaše srdce bude naplněno radostí.”

“Kdo mě miluje, zachová mé slovo” (Jan 14,15). Maria opakuje totéž nám: “Milujte Boha nade všechno, aby vám bylo dobře na zemi.”

MODLITBA:

Nebeský Otče, děkujeme Ti za to, že jsi Marii umožnil, aby byla s námi. Děkujeme Ti za Tvůj hlas lásky, který skrze něj stále zaznívá po této Zemi. Pomoz nám, abychom byli poslušní a vrátili se k modlitbě v našich rodinách, ke čtení Písma svatého, abychom byli chráněni před každým útokem. Sjednoceni v modlitbě se všemi, kdo milují a vedou druhé k modlitbě, se modleme za mír v našich srdcích, v našich rodinách a ve světě. Amen.

 

zdroj: www.svetlomariino.sk