Arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor pro farnost Medjugorje: „I já se v Medjugorii obracím, je to místo milosti, které mění životy.“

Arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor pro farnost Medjugorje, nedávno navštívil Španělsko, kde poskytl zajímavý rozhovor o tom, jak ho pronikla milost Medjugorje. Řekl, že to bylo místo, kde se on sám obracel a zval ostatní, aby přišli a obrátili se.

 

Proč Medjugorje mění životy tolika lidí?

Protože je to místo milosti jako Lurdy, Fatima nebo Kibeho ve Rwandě. Pán si vybírá, co chce, a vybírá si lidi, kteří neočekávají Jeho zásah. Stejně jako na samém počátku služby Páně u Panny Marie v Nazaretě, ani v Medjugorii a Lurdech nebylo nic. Bible se o Nazaretu nezmiňuje, protože to byla malá vesnice. Marie a Josef byli obyčejní lidé, kteří se chtěli vzít, mít děti a žít život jako všichni ostatní. Stejně jako v Nazaretě, i v Medjugorii Pán zasáhl a obrací se ke stovkám lidí. Mnozí kněží se sem vracejí, aby vzdali díky. Setkávám se s chlapci, kteří mi říkají, že se rozhodli jít do semináře, s dívkami, které se cítily povolány být řeholními sestrami, s manžely a s rodinami, které poznaly, že se mají navzájem milovat. To je Medjugorje.

 

Vzhledem k tomu, že tam nyní žijete, jaká je vaše osobní zkušenost spirituality v Medjugorii?

Musíte vědět, že se obracím stejně jako ostatní. Mnozí biskupové sem posílají své kněze a laiky, aby prožili obrácení. Lidé v Medjugorji mění své životy. Aby to však bylo možné, musí splnit jednu podmínku – musí se modlit. Přicházejí-li na dva nebo tři dny vážné modlitby, vstupují do stavu milosti. Z turistického hlediska zde nejsou žádné atrakce k návštěvě. Pokud člověk přijde jen na návštěvu a nic víc, nemá to žádný účinek. “Také já se obracím, stejně jako jiní, a proto říkám některým biskupům a laikům: Pojďte, abyste se obrátili, protože toto je místo milosti, v němž člověk mění svůj život!”

 

V květnu 2019 papež František oficiálně povolil poutě do Medjugorje. Co to znamená?

To znamená, že Svatý otec uznal toto místo jako místo milosti a lidé mohou přijít v doprovodu biskupů a kněží. Během festivalu mládeže se zde uprostřed léta při teplotách třicet až čtyřicet stupňů celsia shromáždilo asi čtyřicet až čtyřicet pět tisíc mladých lidí. Neuvěřitelné! Modlili se od rána do večera. Měli pět dní duchovní obnovy. Byli to mladí jako všichni ostatní, ale tady našli místo, kde se chtěli více modlit, účastnit se mše svaté, klanět se, zpovídat a vystupovat na Podbrdo.

Svatý stolec se tak snaží ocenit milost a spiritualitu skutečně výjimečného místa. Proto Svatý otec jmenoval apoštolského vizitátora pro pastorační péči. Místní biskup Mostarsko-Duvanjský je zodpovědný za území a tato vyvážená spolupráce funguje dobře. Jednou za rok navštěvuji papeže Františka, abychom mluvili o Medjugorii. Je šťastný, protože se lidé modlí v dialogu a rozhovoru, který se uskutečňuje mezi Pánem a námi.

 

Myslíte si, že zjevení budou nakonec uznána?

Nevím. Vím jen, že v loňském roce, dokonce i po COVIDu, navštívilo Medjugorii milion lidí. Nechceme sponzory, publicitu ani peníze, protože musíme zachovat půvab tohoto místa. Pokud obchod převládne, nebude již místem milosti. Toto místo dává dva jasné principy, jsou jimi milost a perspektiva. Pán nám dává milost, i když si ji nezasloužíme, a vidí nás v perspektivě, což znamená, že ví, čím se můžeme stát. To je Pán. Lidé v Medjugorii mění své životy.

 

Mluvíte o milionu návštěvníků. Očekává se takové číslo i letos?

Myslím, že jich bude víc. Tento týden jsem viděl desítky tisíc lidí. Při plnění svých povinností jsme velmi opatrní, aby se věci dělaly správně. Farnost organizuje všechny aktivity, které dělá, což jsou: mše svatá, adorace, zpověď, růženec, Podbrdo, Križevac, jako by to byla svatyně, ale i každá jiná farnost. Všechno děláme velmi pečlivě – dobře zpíváme, dobře slavíme, dobře kážeme, všechno je čisté a krásné. Je to způsob, jakým se předává víra.

 

Můžete nám popsat Medjugorii?

Medjugorje je svaté místo, které ještě nebylo prohlášeno za svatyni. Je zde kostel z šedesátých let, obyčejný čistý, pěkný s kapacitou pět set lidí. K dispozici je jeden sál pro osm set lidí, který byl postaven před dvaceti pěti lety a je pojmenován po svatém Janu Pavlu II. Za kostelem je otevřený prostor s lavicemi, který pojme kolem sedm tisíc lidí. Prostor je také kolem vzkříšeného Krista. Lidé se hodně modlí venku, kde se konají adorace a někdy i přes špatné počasí, a nikdo si nestěžuje. Jsou zde hotely provozované celými rodinami a obchody se suvenýry. Všechno je blízko. Medjugorje vydávalo svědectví víry v době komunismu, kdy věřící trpěli pronásledováním, zabíjením a vězněním. Vizionáři, kteří často navštěvovali kostel, bránili toto místo a riskovali své životy.

 

Můžeme říci, že je Medjugorje uchráněno před komerčními výzvami?

Hotel s plnou penzí stojí třicet pět eur na den, tolik stojí pizza v Římě. Celá rodina pracuje a platy jsou nízké. Ale jsou vždy otevřené. Prodávají i suvenýry, ale to je normální, protože se musí něčím živit. Obchod je obchod, to je bezpochyby, ale Medjugorje není obchod.

 

Můžete nám říct něco o poselstvích?

Na konci každého měsíce dostáváme poselství skrze vizionářku Mariju. Později je toto poselství přeloženo a vše, co obsahuje, se vztahuje k dobrým věcem, jako je rada k častému přijímání, pravidelná zpověď nebo modlitba za pokoj. To jsou poselství. Církev se k nim nemůže oficiálně vyjádřit, dokud je komise zkoumá.

 

Děkujeme, že jste nám umožnil dozvědět se více o této spiritualitě!

Děkuji i vám. Přeji vám vše nejlepší, abyste žili v pokoji, a ať vám Pán žehná a provází vás!

 

Zdroj: www.vjera.hr