Prosím tě, modli se na moje úmysly

Pochválen buď Ježíš Kristut!

Jmenuji se Tatiana, je mi čtyřicet let a vychovávám krásnou čtrnáctiletou dceru Sofii. Na přímluvu Panny Marie se mi změnil celý život.

Moje první návštěva Medjugorie

Před deseti lety jsem poprvé navštívila Medjugorii. Panna Maria pro mě vždy byla nebeskou matkou, nicméně v onen večer jsem se s ní setkala ve svém nitru, v objetí, ve slovech lásky a nepatrného naslouchání, které změnilo můj život.

Vnímala jsem, jakoby mi Maria říkala: “Tak dlouho jsem čekala na naše setkání, děkuji ti, že jsi zde. Vždy se přimlouvám za tvé úmysly a prosím tě, aby ses i ty modlila za ty mé.” Tyto slova tak hluboko prostoupily mé srdce, že od tohoto dne, jsem růženec nepustila z ruky.

Můj dřívější život

Byla jsem sirotek. Otec se utápěl v alkoholu, moje matka pracovala v zahraničí a manžel byl neustále na cestách za dobrodružstvím tohoto světa. A v tom všem jsem držela v náručí malou dceru, plná beznaděje a všeho toho, co se odehrávalo okolo mě.

Síla modlitby

Ale dnes jsem šťastná, protože moji rodiče se vzali a žijí v boží milosti, lásce a pokoji. Alkohol už není součástí naší rodiny, ani během dovolených. Moje dcera je šťastná, protože má šťastnou maminku a Bůh se o ni vždy stará prostřednictvím různých lidí, které posílá do našich životů. Věřím, že i ona bude mít skutečný vztah s otcem. Věřím v manželský život pro sebe i pro ni. Dnes, díky společné modlitbě růžence, už nejsem sirotek, ale milovaná dcera nebeského Otce a mám všeho dostatek, aby jsem se mohla dělit s bližními.

Tatiana, Ukrajina

zdroj: www.svetlomariino.sk