Papež František při modlitbě Anděl Páně: Jsem svobodný jako Kristus, nebo svázaný světem?

Během nedělní modlitby Anděl Páně papež František povzbudil věřící, aby se učili z Ježíšova přístupu k penězům, moci a povrchnosti a lhostejnosti k nim. “Jste svobodní, jako byl Ježíš, nebo uvěznění povrchností?”, tázal se věřících Svatý otec a vyzval je, aby se zbavili všeho, co je tíží v přístupu k Bohu.

Svatý otec se inspiroval nedělním čtením z evangelia svatého Marka, které ukazuje různé reakce na Ježíše poté, co začal své veřejné působení: “Jeho znepokojení příbuzní se obávali, že se zbláznil, zatímco náboženské autority ho obviňovaly, že jedná pod vlivem zlého ducha. “Naopak, Ježíš kázal a uzdravoval nemocné mocí Ducha Svatého – téhož Ducha, který ho „učinil božsky svobodným“, tedy „schopným milovat a sloužit bez míry a bez podmínek“. Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad touto Ježíšovou svobodou,“ řekl papež.

Papež František uvedl, že Ježíš byl svobodný ve vztahu k bohatství, a proto opustil bezpečí své vesnice Nazaret a přijal chudý a nejistý život. “Pán svobodně uzdravoval nemocné a každého, kdo ho přišel požádat o pomoc, aniž by za to kdy něco žádal,” pokračoval.

„I když mnohé vyzýval, aby ho následovali, nikdy nikoho nenutil, aby tak činil, ani nikdy nehledal podporu mocných, ale vždy stál na straně těch nejmenších a učil své učedníky, aby činili totéž,“ připomněl Svatý otec.

Na závěr papež řekl, že Ježíš byl svobodný ve vztahu k honbě za slávou a uznáním, a proto Kristus nikdy neváhal říkat pravdu, i za cenu toho, že nebude pochopen a stane se nepopulárním, dokonce až do smrti na kříži. “Pán se nikdy nenechal ničím a nikým zastrašit, koupit ani zkorumpovat“, řekl papež.

To vše nám podle něj ukazuje, že Ježíš byl svobodný člověk, a dává nám cenné ponaučení: “Pokud se necháme podmínit honbou za rozkoší, mocí, penězi nebo uznáním, stáváme se otroky těchto věcí. Pokud však naopak dovolíme, aby naše srdce naplnila a rozšířila bezpodmínečná Boží láska, a pokud ji necháme spontánně přetékat, rosteme ve svobodě a šíříme její dobrou vůni kolem sebe, v našich domovech, rodinách a společenstvích,“ dodal.

Svatý otec proto vyzval věřící, aby si položili otázku: “Jsem svobodný člověk? Nebo se nechávám uvěznit mýty o penězích, moci a úspěchu a obětuji tak svůj klid a mír i klid a mír druhých? Šířím v prostředí, v němž žiji a pracuji, svěží vzduch svobody, upřímnosti a spontánnosti?”.

Papež František na závěr vzýval Pannu Marii a prosil ji, aby nám pomohla žít a milovat tak, jak nás to učil Ježíš, ve svobodě Božích dětí.

 

zdroj: www.cirkev.cz