Kněžská a jáhenská svěcení v roce 2024

V roce 2024 se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uskuteční celkem 12 kněžských a 5 jáhenských svěcení. Přinášíme jejich přehled podle diecézí. Doprovázejme novokněze i jáhny naší modlitbou.

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE

V sobotu 7. září v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělí pražský arcibiskup Jan Graubner jáhenské svěcení Janu Hálovi.

V sobotu 8. června v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze vysvětí pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer Mariana Šárovce na kněze.

V sobotu 22. června v 10:30 na Svaté Hoře u Příbrami udělí litoměřický biskup Stanislav Přibyl kněžské svěcení Pavlovi Hudouskovi CSsR a Lukáši Michalovičovi CSsR (Slovensko).

Primiční mše svaté:

Pavel Hudousek: 29. června v 11 hodin v Kostelci nad Orlicí.

Lukáš Michalovič: 23. června v 10:30 v Bratislavě – Kramároch.

ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE

V sobotu 20. července od 10:00 v katedrále sv. Mikuláše přijme Lukáš Houška jáhenské svěcení z rukou českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila.

V sobotu 29. června v 10:00 v katedrále sv. Mikuláše přijme Vojtěch Razima kněžské svěcení z rukou českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila.

Primiční mše svatá:

Vojtěch Razima: 30. června od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku.

KRÁLOVEHRADECKÁ DIECÉZE

V sobotu 13. dubna přijal jáhenské svěcení František Zloh v Sádku u Poličky z rukou biskupa Jan Vokála.

V sobotu 25. května od 10:00 přijmou kněžské svěcení z rukou biskupa Jana Vokála Michal Šramko a Jan Pecháček.

Primiční mše svaté:

Michal Šramko: 26. května od 14:00 v Kutné Hoře, 1. června od 10:00 ve Studience a 8. června od 10:00 v Šumicích.

Jan Pecháček: 26 května od 14:30 v Dolních Libchavách.

PLZEŇSKÁ DIECÉZE

V sobotu 27. dubna v 11:00 přijme v Plasích kněžské svěcení z rukou biskupa Tomáš Holuba oblát Oto Medvec.

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE

Jáhenské svěcení přijal 19. března Josef Záboj z Prostějova-Vrahovic z rukou pomocného olomouckého biskupa Antonína Baslera.

Jáhenské svěcení udělí pomocný biskup Antonín Basler také Danielu Vychodilovi v sobotu 15. června v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Ve středu 8. května v 11:00 přijme kněžské svěcení karmelitán Dominik Norbert Smeja v Olomouci z rukou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka.

V sobotu 22. června v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou kněžské svěcení Josef Kvapilík a Václav Slivka z rukou olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka.

Primiční mše svaté:

Dominik Norbert Smeja OCarm.: 11. května v 11:00 ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Josef Kvapilík: 23. června v 15:30 v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

Václav Slivka: 29. června ve 14:00 v kostele sv. Vavřince v Přerově.

BRNĚNSKÁ DIECÍZE

V sobotu 22. června v 9:00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí kněžské svěcení brněnský biskup Pavel Konzbul. Přijme jej Lukáš Janoušek, Milan Pazdera a Daniel Martinek.

Primiční mše svaté:

Lukáš Janoušek: 23. června v 15:00 v Moravských Budějovicích.

Milan Pazdera: 29. června ve 14:00 v Křižanově.

Daniel Martinek: 29. června ve 14:00 v Brně-Husovicích.

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE

29. června v 9:30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě přijme kněžské svěcení Vojtěch Buchta z rukou ostravsko-opavského biskupa Martina Davida.

Primiční mše svatá:

Vojtěch Buchta: 30. června v Ostravě-Radvanicích od 16:00.

 

zdroj: www.cirkev.cz