Fra Slavko Barbarić, OFM

Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou

Pokud mám čas, jdu do kostela o něco dříve a modlím se následující modlitby. Mohu se je také modlit…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Bůh je zde, buďte svatí

Je důležité opět zdůraznit, že Maria nás vychovává a učí jednoduchým způsobem. Pro ni, jako Matku,…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Zakoušení Boha při Mši svaté

Všechno směřuje právě k tomu, aby mše svatá byla zakoušením Boha, který se zjevil ve svém Synu jako…