Smírná pouť Informačního centra MIR Medjugorje

Ve středu 3. července 2024 zahájilo Informační centrum MIR Medjugorje smírnou pouť za naši vlast, která úzce souvisí s oficiálním otevřením tohoto centra o víkendu 16. – 17. listopadu 2024. Inspirací se nám stala farnost Medjugorje, kde každoročně 24. června, v rámci oslav výročí zjevení, proudí mnoho poutníků, kteří zde vykonávají pěší poutě z blízkého i dalekého okolí a kde je také organizován Pochod Míru, vedoucí z Humace do Medjugorje.

Zároveň jsme chtěli odpovědět na Mariino pozvání k modlitbě za Mír ve světě, pokoj v našich srdcích, rodinách, mezilidských vztazích a za všechny, kteří ještě nepoznali a osobně nezakusili Boží lásku.

INSPIRACE POCHODEM MÍRU

Myšlenka této poutě již nějaký čas uzrávala v nitru členky ICM, paní Evě Veselé, která má s podobnou poutí osobní zkušenost. Kromě snahy odpovědět na pozvání Panny Marie se Eva rozhodla obětovat tuto cestu za naši vlast, ochranu a milost obrácení pro náš národ, usmíření za naše hříchy a hříchy našich předků a také za činnost Informačního centra MIR Medjugorje, které je oficiálním prostředníkem mezi farností Medjugorje a Českou republikou.

EVINA ZKUŠENOST S POUTNICTVÍM

„Poutnictví bylo východiskem z mých nejistot, pádů, selhání, zklamání, a hlavně stálého hledání smyslu života v Bohu. Vše začalo cestami do Santiaga de Compostela a později i do Říma. V Asissi u sv. Františka, jsem řekla své první Velké Ano Bohu a o dva roky později se nechala pokřtít. Nyní stále putuji v krajinách vnějších i vnitřních, a nemohu ustat. Moje poslední pěší cesty byly do Medjugorje a do polského Gniezdna. Úmysly jsou vždy podobné: „Za obrácení, uzdravení a osvobození od zlého pro mne, rodinu i naše rodiny, pro přátele i nepřátele. Za celý český národ. Za pokoj a mír ve světě. A to vše na úmysly Panny Marie a ve vůli Boží. Poutnictví se stalo mou kající cestou, vděčností za Stvoření, přebýváním v Jeho přítomnosti, odpovědí na Boží volání, a uvědoměním své vlastní malosti a nepatrnosti,“ říká Eva o svém obrácení, které přišlo skrze poutnickou zkušenost.

TRASA A ETAPY POUTĚ

„S vědomím toho, co Panna Maria řekla vizionářce Mirijaně: „Ve Fatimě jsem začala jeden velký plán a v Medjugorii jej dokončím…“ jsem se rozhodla tuto pouť začít v Koclířově, v sídle Českomoravské Fatimy a zakončit ho v Ostravě o víkendu 16. – 17. listopadu 2024, během oficiálního otevření Informačního centra MIR Medjugorje,“ říká Eva v den začátku své cesty, který strávila v Koclířově, kde se duchovně připravovala a ve večerních hodinách přijala z rukou P. Pavla Dokládala svátostné požehnání na tuto smírnou pouť.

„Na naší WhatsAppové modlitební skupině (odkaz pro připojení naleznete zde) budu každý den přidávat zprávy z poutě a informovat o etapách na další dny. Proto srdečně zvu každého, kdo by měl zájem osobně se přidat na část cesty, ať už na více dní nebo jen jednu etapu. A ty, kteří by se chtěli přidat, ale nemohou, prosím o modlitební i postní doprovázení,“ dodává Eva a nabízí: „Kromě hlavního úmyslu mi můžete psát na mé číslo 777 753 891 i své osobní prosby a úmysly, na které budu během cesty pamatovat v modlitbě.“

Smírná pouť napříč Českou republikou je rozdělena na několik etap:

1) Během července proběhne první etapa, která povede z Koclířova podél česko-polského a česko-německého pohraničí až do Chebu. Poté bude první srpnový týden přerušena poutí do Medjugorje na 35. festival mládeže.

2) Během měsíce srpna bude pouť pokračovat druhou etapou, která povede z Chebu podél česko-německého a česko-rakouského pohraničí na Moravu.

3) Třetí etapa bude rozdělena do měsíce září, října a listopadu, kdy bude pokračovat o víkendech a státních svátcích až do Ostravy.

NA ZÁVĚR POSELSTVÍ KRÁLOVNY MÍRU Z 25. ČERVNA 2022

“Drahé děti, raduji se s vámi a děkuji vám za každou oběť a modlitbu, kterou jste obětovaly na moje úmysly. Děti moje, nezapomeňte, že jste důležité v mém plánu spásy lidstva. Vraťte se k Bohu a modlitbě, aby Duch Svatý působil ve vás i skrze vás. Děti moje, já jsem s vámi i v těchto dnech, kdy satan bojuje za válku a nenávist. Rozdělení je silné a zlo působí v člověku jako nikdy předtím. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.”

 

za ICM Šimon a Eva Marie Veselá