Pochod Míru a modlitební program ve farnosti Medjugorje k 43. výročí zjevení Královny Míru

Farnost Medjugorje se připravuje na 43. výročí mariánských zjevení. Přinášíme vám proto program těchto oslav.

PONDĚLÍ 24. 6. 2024

V tento den církev slaví svátek Narození sv. Jana Křtitele.

POCHOD MÍRU

Na svátek sv. Jana Křtitele se posledních 33 let koná již tradiční kající modlitba za mír zvaná POCHOD MÍRU. Vychází se v 6:00 hodin ráno od františkánského kláštera sv. Antonína v Humaci (Ljubuški) a celý pochod je zakončen před farním kostele sv. Jakuba v Medjugorii.

Pochod Míru je dlouhý cca 16 km a koná se pravidelně již od roku 1992, kdy se poprvé na tuto pouť vydal se skupinkou několika stovek poutníků Fra Slavko Barbarić, OFM a Hubert Liebherr, poutník z Německa a velký milovník poutního místa Medjugorje. Myšlenka této poutě byla uspořádat pochod s modlitbou za mír ve válkou postiženém Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.

Svět nepřestává volat po míru a pokoji a Panna Maria nás všechny ve svých poselstvích již 43 let zve k modlitbě za mír ve světě a za pokoj v našich srdcích. Farnost Medjugorje chce odpovědět na pozvání Panny Marie a proto zve všechny poutníky, zvláště místní, aby se připojili k tomuto Pochodu Míru s vlajkami svých zemí a symbolicky tak sjednotili celý svět.

“Zdá se, že toto pozvání k modlitbě za mír je v našem světě bohužel vždy aktuální, ale neměli bychom se vzdávat. Měli bychom se vždy modlit. Panna Maria nás volá k této modlitbě a my musíme odpovědět a modlit se, aby nás Pán obdaroval svým pokojem. S oblibou říkám, že slovo MÍR má dva významy. Existuje MÍR, který svět přijímá a chápe jako stav bez válek a MÍR, tedy vnitřní pokoj, který dává pouze Bůh. A Ježíš mluví právě o tomto pokoji, který dává a o tom, že nám ho nikdo nemůže vzít, bez ohledu na to, kolik válek a nepokojů ve světě je. A my se modlíme za tento mír, aby pokoj zavládl v každém srdci a jeho prostřednictvím byl nastolen mír mezi národy a mezi jednotlivci, aby tak všichni lidé mohli žít v opravdovém pokoji,” řekl medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM během svého rozhovoru pro Radio MIR Medjugorje.

POŘAD BOHOSLUŽEB

Na svátek sv. Jana Křtitele budou mše svaté ve farním kostele ráno v 8:00, 11:00 a večer v 19:00 hodin.

Po večerní mši svaté bude následovat společná hodinová adorace před nejsvětější svátostí oltářní, která bude dále pokračovat v tichosti až do 6:00 hodin ráno.

ÚTERÝ 25. 6. 2024

Tento den je hlavní den oslav 43. výročí zjevení Královny Míru v Medjugorii. Mše svaté v chorvatském jazyce budou slaveny ve farním kostele sv. Jakuba ráno v 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 11:00 a hlavní slavnostní mše svatá bude v 19:00 večer.

Každý 25. den v měsíci, je dnem, kdy dává Panna Maria poselství farnosti a světu. Po večerní mši svaté proto vždy následuje společná adorace před nejsvětější svátostí oltářní, která následně pokračuje v tichosti až do 7:00 hodin ráno následujícího dne. Stejně tak tomu bude i v tento slavnostní den.

TV NOE

Jsme velmi rádi, že letos poprvé zprostředkuje tuto slavnostní bohoslužbu českým divákům televize NOE, k jejímuž sledování vás 24. června 2024 od 18:00 za Informační centrum MIR Medjugorje srdečně zveme.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com