Úřadu olomouckého arcibiskupa se ujal Josef Nuzík

Při slavnostní bohoslužbě, která se v sobotu 13. dubna 2024 dopoledne uskutečnila v katedrále sv. Václava, se patnáctým olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou stal Josef Nuzík.

Katedrála i prostor před ní se začaly zaplňovat již od ranních hodin. Událost významnou pro celou moravskou církev si nenechalo ujít téměř tři a půl tisíce lidí, většina z nich přitom přicestovala v rámci organizovaných farních skupin s téměř dvěma stovkami kněží. Přítomno bylo rovněž třiadvacet biskupů z ČR i okolních zemí, kanovníci metropolitní kapituly, děkani olomoucké arcidiecéze nebo představení mužských i ženských řádů. Pozvání rovněž přijali zástupci veřejného života – ministři, poslanci, senátoři nebo hejtmani – a akademické obce, ředitelé Charit a církevních škol na území arcidiecéze, představitelé arcibiskupských společností a zástupci nekatolických církví. A více než sto míst zaplnili také příbuzní arcibiskupa Nuzíka, který pochází z jedenácti sourozenců.

V úvodu bohoslužby pozdravil shromážděné apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a poté vyzval k přečtení papežské buly, kterou byl Josef Nuzík 9. února jmenován olomouckým arcibiskupem. Po skončení pak novému arcibiskupovi předal berlu olomouckých arcibiskupů a doprovodil ho k předsednickému křeslu, na které Josef Nuzík usedl na znamení převzetí svěřeného úřadu.

“ŠTĚSTÍ, KDE HO NEČEKÁŠ“

Ve své promluvě arcibiskup Nuzík připomněl, že se staví do řady svých předchůdců, která začíná v 9. století u prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje a tvoří ji 69 dochovaných jmen. „Připomíná mi to, že dostávám poslání ke službě v této době,“ upozornil a vzpomněl na svého přímého předchůdce, arcibiskupa Jana Graubnera, který před více než třiceti lety obnovoval a budoval život církve poznamenaný komunistickým režimem. „Děkuji tobě, otče arcibiskupe Jene, i vám všem, bratři, za vaše dílo, díky němuž máme na co navazovat,“ dodal.

Na často pokládanou otázku, co chce v čele olomoucké arcidiecéze především dělat, pak nabídl odpověď: ne kritizovat a naříkat, ale v duchu svého biskupského hesla hlásat radostnou zvěst – evangelium, jak to Ježíš chtěl po svých učednících. „Evangelium nám ukazuje na štěstí, které bychom hledali na jiném místě, a ono je právě zde,“ zmínil arcibiskup Nuzík s odkazem na titul knihy francouzského autora Jacquese Philippa „Štěstí, kde ho nečekáš“ a pokračoval: „Nebojme se spojovat s životem víry právě pojem štěstí. Potěšilo mě, že v bule papeže Františka, kterou oznamuje své rozhodnutí o mém jmenování, jsou slova: ‚Bůh založil pro věčnou spásu člověka církev. V ní mohou všichni, kteří hledají Pána, nacházet pravé štěstí a duševní klid.‘ Není to dobrá zpráva?“

Hlavní úkol působení v čele olomoucké arcidiecéze proto podle arcibiskupa Nuzíka bude společně se všemi svědčit společnosti a světu o Bohu, který „působí tak, že se nenecháme ovládnout malomyslností… milosrdně pomáhá a umí zazářit i v našem lidském srdci… a dává poklad víry, i když jsme nádoby hliněné“. Tak o něm svědčili také jeho předchůdci: Antonín Cyril Stojan, který postavil svůj život na tom, jak být lidem nablízku, nebo nekrvavý mučedník komunismu Josef Karel Matocha, který prožil jedenáct let v internaci, a přece vyznával: „Zůstává mi milost Boží.“

„V písni sourozenců Ulrychových se zpívá: ‚Kam nás vede tahle cesta k obzoru se kroutící, jsme tu na ní jednom chodci, nebo poutníci?‘“ zmínil arcibiskup Nuzík v závěru své homilie a uzavřel ji slovy: „Kdo by nechtěl být poutníkem k velkému cíli? Ať nám všem Bůh dnešní slavností přispěje k tomu, abychom se stávali poutníky k velkému cíli, který je u něho!“ (celý text kázání lze najít zde)

V MYŠLENKÁCH I S TRPÍCÍMI

V závěru bohoslužby přijal nový olomoucký arcibiskup gratulaci a přání do přebírané služby od svého předchůdce, dnes pražského arcibiskupa Jana Graubnera, i od zástupců diecézních kněží, řeholních osob a obyvatel arcidiecéze v čele se spolurodáky ze Strání.

Všem shromážděným pak oznámil, koho si vybral za svého generálního vikáře, tedy zástupce a nejbližšího spolupracovníka. Tento úřad bude od nynějška zastávat Ladislav Švirák, farář katedrální farnosti sv. Václava, děkan olomouckého děkanátu a probošt Metropolitní kapituly u sv. Václava. (více zde)

Po skončení slavnostní bohoslužby se pozvaní hosté odebrali do Arcibiskupského paláce k pohoštění, které pro ně připravila rodina arcibiskupa Nuzíka společně se zaměstnanci arcibiskupství a jeho dceřiných společností – Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, Metropolitní kapituly u sv. Václava, Kristýna Služebníka, Arcibiskupského zámeckého vína nebo arcibiskupských farem – spolu se sýrárnou Brazzale a řeznictvím Váhala. Občerstvení ale bylo připraveno také pro všechny další účastníky slavnostní bohoslužby.

Odpoledne od 14.00 budou mít všichni lidé možnost pozdravit se s novým olomouckým arcibiskupem v prostoru vedle katedrály. Souběžně se v kostele Panny Marie Sněžné uskuteční modlitba chval a od 15.00 adorace s požehnáním. Program pak v 16.00 uzavře varhanní koncert v kostele sv. Mořice. Je také možné využít nabídky Arcidiecézního muzea, které sídlí vedle katedrály a u příležitosti uvedení nového arcibiskupa nabízí po celý den vstup zdarma do všech výstav. A otevřená zůstává také výzva, se kterou se na veřejnost arcibiskup Nuzík obrátil již před několika týdny: aby místo darů k jeho uvedení do funkce raději zvážili finanční podporu Hospice na Svatém Kopečku (více zde). „Prožijme významný den olomoucké arcidiecéze také v myšlenkách na trpící a na ty, kdo jim pomáhají. Děkuji vám za tuto podporu,“ uvedl nový olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

 

zdroj: www.cirkev.cz